Nye tiltag skal forebygge smittespredning i Københavns Lufthavn

Foto: Københavns Lufthavne A/S.

Det har været svært for passagererne i Københavns Lufthavn, at huske at holde afstand til hinanden. Ny laver politiet og lufthavnen en række tiltag, der skal være med til at forebygge smittespredning.

Indsatsens styrkes  for eksempel ved ankomst, indrejsekontrol, bagagebånd og i ankomsthallen.

– Siden myndighederne fastlagde retningslinjer for afstand mellem personer i det offentlige rum, har vi indskærpet over for ankommende passagerer, at de skal holde afstand. Det har vi gjort via højttalerudkald, skiltning og personale. Vi kan konstatere, at dette ikke har været nok, og der har været eksempler på, at der ved visse ankomster til CPH har været for mange passagerer, der har stået for tæt på hinanden. Det skal vi stærkt beklage. Derfor strammer vi nu op, og gør nu en langt større indsats for at sikre, at passagererne holder den nødvendige afstand”, siger sikkerhedschef i CPH Johnnie Müller.

Politiet øger tilstedeværelsen
Også Københavns Politi øger sin tilstedeværelse i lufthavnen. Det sker for at sikre, at både passagerer og CPH overholder de gældende retningslinjer.

-Vi kommer nu til at lave en grundig gennemgang af alle lufthavnens faciliteter og sikre, at de nye retningslinjer for at begrænse smittespredning bliver fulgt. Vi vil blandt andet se på, at der er tydelig skiltning med anvisninger til passagererne og opstillet håndsprit centrale steder. Men vi vil også holde øje med, at passagerer, der ankommer, overholder reglerne om at holde afstand. Og bliver retningslinjerne ikke overholdt, så har vi selvfølgelig bødeblokken i lommen, understreger politiinspektør Rasmus Skovsgaard.

Konkrete tiltag fra Københavns Lufthavn:

– Ved store ankomster – fx fly med flere hundrede passagerer – vil CPH sørge for, at passagererne først bliver lukket ud af flyet, når bagagen er klar til at blive afhentet ved bagageområdet. CPH beder flyets kaptajn om at informere passagerne om at holde afstand, inden de forlader flyet.

– CPH’s security-personale vil være langt mere synligt og antalsmæssigt til stede i ankomsten. Der vil være personale ved alle bagagebånd.

– CPH opsætter tydelige afstandsmærkater på gulvet i ankomstområderne, så passagererne visuelt bliver mindet om at holde afstand

– Kommunikationsindsatsen øges. Der kommer flere skilte op og CPHs personale vil tage mere direkte kontakt til passagerer, der står for tæt.

Konkrete tiltag fra Københavns Politi:

– Øget tilstedeværelse i hele lufthavnen
– Bedre passagerstyring med henblik på at undgå ophobning
– Gennemgå lufthavnens faciliteter og sikre, at arealkrav overholdes, og at der er opstillet håndsprit.
– Udfærdigelse af informationsmateriale til passagerer
– Gennemgå om der er behov for yderligere begrænsninger i såvel passagerers som besøgendes ophold og færden.

:NB:

Skriv et svar