Myndighederne ændrer test-strategi

De danske sundhedsmyndigheder ændrer nu holdning til, hvor mange og hvem, der skal testet.

Sundheds- og ældreministeren har sammen Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at gennemføre en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark. Det sker på baggrund af Verdenssunhedsorganisationen WHO’s anbefalinger, selvom myndighederne tidligere har affejet netop WHO.

Den nye teststrategi skal indføres under hensyn til den kapacitet, der er og kan skaffes og produceres på både kort og langt sigt i Danmark.

– Vi er aktuelt udfordret af en global mangel på testkapacitet. Det er imidlertid vores strategi, at langt flere skal testes for COVID-19 i Danmark. Derfor arbejdes der målrettet på at forøge testkapaciteten både med private og offentlige parter, og jeg vil sammen med regionerne sikre, at der eksekveres på denne offensive teststrategi i hele landet. Det er centralt, at teststrategi og testkapacitet følges ad, og at indsatsen kan og skal opgraderes i takt med, at vi forøger testkapaciteten, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

I takt med at testkapaciteten udbygges, vil der blive plads til at man kan teste flere, hvilket bliver nødvendigt efterhånden som epidemien udvikler sig. Samtidig kan den øgede kapacitet bruges til at udvide grupperne, der kan testes f.eks. flere ansatte på sundheds- og ældreområdet, samt flere i den gruppe af patienter med lette symptomer, der bliver henvist til sygehusenes nyoprettede COVID-19-vurderingsenheder.

Der er opjusteret på den maskinelle kapacitet, som aktuelt kan levere 3.000 test dagligt i Danmark. Der er dog en række andre flaskehalse i form af materialer, testkits og personale. Disse knapheder bliver håndteret af styrelserne og regionerne i samarbejde med private virksomheder.

FAKTA De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu:

-Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes.
-Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om COVID-19 skal ud fra et forsigtighedsprincip testes.
-Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer
-Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper.
-Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.

Kilde: Sunheds- og ældreministeriet

Skriv et svar