Forligsmanden udsætter konfliktvarsler

Forligsmand Jan Reckendorff har i dag besluttet, at samtlige varslede arbejdsstandsninger på det private arbejdsmarked udsættes i 2 uger fra 1. marts 2023.

Konfliktvarslerne var sendt til Forligsinstitutionen i forbindelse med overenskomsternes udløb.

Forligsmandens udsættelse betyder, at arbejdsstandsningerneherefter tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

I forbindelse med udsættelsen udtaler forligsmand Jan Reckendorff:

-Jeg har i dag rådført mig med DA og FH om forhandlingssituationen. På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen. Desuden skal jeg bede om, at Forligsinstitutionen bliver orienteret, i det omfang forhandlingerne på de forskellige områder fører til forlig.

-Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 16.30.

:NB: