Kriminalforsorgen indkalder igen til afsoning

Foto: Kriminalforsorgen.

Som led i genåbningen af Danmark vil Kriminalforsorgen igen begynde at indkalde dømte til afsoning.

Den 17. april indgik regeringen sammen med en række politiske partier en aftale om udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Aftalen betyder, at kriminalforsorgen igen gradvist vil begynde at indkalde dømte til afsoning, i det omfang det vurderes at være sundhedsfagligt forsvarligt. Siden den 12. marts 2020 har kriminalforsorgen ikke indkaldt dømte, der skulle møde til afsoning fra fri fod, for at mindske risikoen for smitte med COVID-19.

Kriminalforsorgen indkalder nu de første dømte til afsoning, og herefter indkaldes de dømte gradvist for at sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Efter en sundhedsfaglig vurdering har kriminalforsorgen for at minimere risikoen for spredning af smitte og ud fra et forsigtighedsprincip oprettet særlig modtagekapacitet til kommende nye indsatte. Modtagekapaciteten indrettes med en effektiv isolation, således at de nyindsatte ikke har fysisk kontakt med hinanden eller andre indsatte. Placering i modtagekapacitet vil som udgangspunkt vare 14 dage. Det giver kriminalforsorgen det bedst mulige grundlag for at konstatere potentiel smitte, herunder umiddelbart raske smittebærere.

-I forlængelse af den politiske aftale har vi arbejdet målrettet på igen at kunne indkalde dømte til afsoning. Vi er nu klar til at indkalde de første dømte, og det kommer til at ske gradvist, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og så vi kan fastholde de gode resultater, som vi over den seneste måned har skabt. Vi skal have en kriminalforsorg med mindst mulig smittespredning, så vores indsatte og ansatte kan være trygge, udtaler fungerende direktør Lykke Sørensen

Skriv et svar