Domstolene åbner igen – men det bliver ikke “business as usual”

Justice Statue Lady Justice

Der ligger mange sager og venter, på at dommerne igen kan afgive kendelser.

Domstolene blev lukket ned sammen med resten af Danmark, da regeringen valgte at lukke ned og sende de offentligt ansatte hjem.

Siden har der været et nødberedskab, der bl.a. tog sig af grundlovsforhør og enkelte sager, som ikke kunne vente.

Men i dag genoptages arbejdet ved domstolene, der dog må indrette sig efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om bl.a. at holde afstand og hygiejne. Derfor har man brugt de seneste dage til at lave en plan for genåbningen.

-Genåbningen er uden tvivl en af de største opgaver, vi i meget lang tid er blevet stillet overfor ved domstolene. Derfor har vi sammen med de relevante myndigheder udarbejdet meget grundige retningslinjer, som retterne er i gang med at udmønte lokalt inden den samlede genåbning den 27. april. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, også i retterne. På den måde kan vi forhåbentligt hurtigt få domstolene ordentligt i gang igen. Vi glæder os til at komme tilbage i retssalene – men det skal ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, både for vores brugere og ansatte, direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz.

Selvom retterne nu åbner igen, så vil det være nødvendigt at prioritere mellem de mange sager der har hobet sig op og som løbende kommer til.

Her vil sagernes væsentlighed og retternes kapacitet til at afvikle sager være fokuspunkter og det betyder, at det generelt er straffesager og civile sager, som står generelt øverst på prioriteringslisten, for eksempel arrestantsager, nævningesager, VVV-sager (vold, voldtægt og våben) og hastende civile sager, herunder familieretlige sager. Der vil dog også blive åbnet op for behandling af øvrige sager, herunder konkurssager, fogedsager og skiftesager.

-Det er godt for retssikkerheden, at vi nu genåbner, og det har også været en svær tid for de mange borgere, der har fået udskudt deres sager ved retterne, siger Kristian Hertz, der først forventer, at domstolene er oppe på fuld kapacitet igen, når Corona-krisen er overstået.

Skriv et svar