Flyvestop fra De Forenede Arabiske Emirater fortsætter

Tansportministeren forlænger det midlertidige stop for alle flyvninger fra Dubai. Forlængelsen gælder som udgangspunkt i en uge frem til tirsdag den 2. februar.

Flyveforbuddet blev indført fra den 22. januar som følge af usikkerhed om pålideligheden af hurtigtest på nogle privatklinikker i Dubai. Forbuddet gælder alle fly fra De Forende Arabiske Emirater herunder fly i transit.

De danske myndigheder er i konstruktiv dialog med myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater, og der drøftes forskellige modeller for testløsninger, som de relevante danske myndigheder i de kommende dage skal studere og vurdere nærmere. Der er tale om modeller som Emiraterne har indført for flyvninger til bl.a. Holland og Norge, og erfaringerne herfra vil indgå i det videre arbejde. Hvis der inden den 2. februar foreligger en tilfredsstillende verificeret testløsning kan flyveforbuddet ophæves før tid.

– Jeg har modtaget flere henvendelser, der bekræfter mig i, at det var helt rigtigt midlertidigt at lukke for flyvninger fra Dubai. Jeg ved, at flyselskaberne og myndighederne i landet tager mistanken meget alvorligt, og arbejder på en løsning – i god dialog med de danske myndigheder. Indtil der er en endelig afklaring på den proces, går vi med livrem og seler for at undgå, at der kommer flere smittede ind i Danmark i en tid, hvor vi som samfund gør en kæmpe indsats for at holde smitten nede, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Der er den 25. januar indgået politisk aftale om hastelovgivning om krav om test og isolation ved indrejse til Danmark. Lovgivningen forventes vedtaget den 2. februar 2021.