To leverandører vil køre ambulance i Region Sjælland

Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende patientbefordring blev sendt i udbud i december sidste år. To virksomheder er nu prækvalificeret til at give tilbud på kørslen.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation var den 25. januar, og den efterfølgende vurdering har vist, at Falck Danmark A/S og PreMed A/S lever op til betingelserne for at blive prækvalificeret.

Betingelserne er bl.a. at der kan leves op til krav om økonomi og erfaring med drift af ambulancetjeneste.

Mens de fleste nok kender Falck’s meritter på ambulanceområdet, så er PreMed A/S formentlig mindre kendt. Men PreMed A/S, der bl.a. står for for driften af hjælpemiddelsedepot for Kolding Kommune, er majoritetsejet af finlands størte private ambulanceoperatør 9Lives.

Region Sjælland har tilrettelagt en udbudsproces med forhandling. Det
forventes, at de endelige tilbud evalueres i slutningen af efteråret, hvorefter Regionsrådet tager stilling til tildeling af kontrakterne.

Opgaven udbydes i fire delaftaler. Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at Region Sjælland selv skal varetage driften i to delaftaler. Hvilke to aftaler afgøres med baggrund i Regionens kontrolberegning.

Den nuværende kontrakt mellem Region Sjælland og Falck Danmark A/S udløber med udgangen af januar 2024.

:NB: