Ekspertgruppe skal se på ny karakterskala

Regeringen nedsætter nu en ekspertgruppe, som til efteråret skal komme med bud på erstatninger for den nuværende 7-trins-skala. Gymnasielærerne undrer sig over, at de ikke er inviteret med i ekspertgruppen.

En stor evaluering af karakterskalaen har gjort det klart, at det kan koste for meget knofedt for en elev at flytte sig fra den ene karakter til den næste, og det betyder, at eleverne oplever, at motivationen daler, når det alligevel ikke nytter på karaktergennemsnittet at lægge en ekstra indsats, fordi vejen er så lang.

Et andet problem med skalaen er, at de unge opfatter karakterskalaen således, at den fokuserer på de fejl og mangler, eleven har, frem for på det, de gør godt. For eksempel hedder det i beskrivelsen af karakteren 12, at man opfylder fagets mål “med ingen eller få uvæsentlige mangler”. Det giver mange den opfattelse, at de starter på et 12-tal og kun kan falde ned af skalaen derfra. Fokus er på de fejl, man laver, frem for på det eleven eller den studerende rent faktisk kan.

Det er meningen, at ekspertgruppen skal afrapportere senest ved udgangen af september måned i år og gruppens forslag til løsningsmodeller vil danne udgangspunkt for et regeringsudspil i efteråret og efterfølgende politiske forhandlinger.

Undren fra gymnasielærerne

Gymnasielærernes formand Tomas Kepler kalder det “uforståeligt”, at gymnasielærerne ikke er repræsenteret i ekspertgruppen.

-Det er lærerne, der står forrest i arbejdet og har erfaringerne med at bruge karakterskalaen, derfor virker det ikke alene besynderligt, men også uforståeligt, at vi ikke er med i ekspertgruppen, hvor der er blevet plads til en gymnasierektor og eleverne, siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Tomas Kepler.

Når det er sagt, finder Kepler det positivt, at ekspertgruppen nu skal komme med nye bud på en karakterskala, efter at evalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut slog fast, at den nuværende skala har for store mangler.

-GL har i flere år peget på, at karakterskalaen trænger til et alvorligt serviceeftersyn. Og spørgsmålet er, om de alternativer, som allerede drøftes – en modificeret 7-skala eller en tilbagevenden til 13-skalaen – er gode nok, og hvor grundlæggende man vil gå til værks. Er det eksempelvis et krav, at en ny skala kun må have 7 trin? Skal der overhovedet være spring på mere end 1 point mellem karaktererne? Der er nok ingen tvivl om, at den løsning, som man ender med at finde, kommer til at gælde længe, så det handler om at gøre arbejdet ordentligt i denne omgang, siger Tomas Kepler.

Han opfordrer nu undervisnings- og forskningsministeren til at genoverveje ekspertgruppens sammensætning, så der bliver plads til en repræsentant for gymnasielærerne.

Skriv et svar