Flertal enige om yderligere genåbning af Danmark

Hairdresser Scissors Hair Cut

Regeringen blev i nat sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet blevet enige om en yderligere genoplukning af Danmark.

Aftalen betyder bl.a. at liberale erhverv som frisører, massører og andre, der har været omfattet af regeringens forbud kan åbne igen på mandag. Det bliver også tilladt at lave køreundervisning i skolevogne igen.

Der skal etableres et sektorpartnerskab, hvor de relevante myndigheder sammen med brancher, fagforeninger og relevante organisationer aftaler retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

Virksomheder der har været omfattet af nedlukning vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter.

Domstolene, som har kørt med nødberedskab de seneste uger, opfordres derfor til at genåbne med henblik på hurtigst muligt at kunne gennemføre flest mulige sager. Samtidig vil Familieretshuset åbne for gennemførelse af børnesamtaler og overvåget samvær som helt specifikke børnerelaterede kritiske aktiviteter.

I takt med at det vurderes sundhedsfagligt forsvarligt, påbegyndes gradvist indkaldelse til afsoning i kriminalforsorgen.

Der skal tages initiativer som skal modvirke ensomhed, sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge. Ligesom der skal findes nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Og så vil der blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

Partierne vil fortsætte forhandlingerne om en fase to af genåbningen, så der skabes klarhed over hvornår yderligere restriktioner kan ophæves og under hvilke vilkår. Der laves både sundhedsfaglige og samfundsøkonomiske vurderinger af alle tiltag.

:NB:

Skriv et svar