KL: Ikke plads til at åbne yderligere i folkeskolen

Kommunernes Landsforening (KL) mener ikke, at der vil være kapacitet i skoler og dagtilbud til at følge med, med de sundhedsretningslinjer, når skoler og dagtilbud åbnes yderligere op.

I denne uge genåbnede de første dagtilbud og skoler for 0.-5. klasse landet over, og kommunerne har arbejdet på højtryk for at få rammerne på plads.

En KL-rundspørge blandt kommunerne viser, at mellem 40-50 procent af forældrene på dagtilbudsområdet har tilkendegivet et behov for plads i det genåbnede dagtilbud. 62 kommuner har svaret på rundspørgen, som også viser, at 59 ud af de 62 kommuner har kunne tilbyde alle, der har ønsket det, plads i det genåbnede dagtilbud. 47 kommuner svarer, at det enkelte barn kan være i dagtilbuddet 100 pct. af den ordinære åbningstid, mens 54 kommuner svarer, at børnene har fået et dagtilbud, der i antallet af timer svarer til forældrenes behov.

Generelt er billedet, at kommunerne allerede bruger alle medarbejdere og faciliteter på dagtilbudsområdet, også selvom det kun er omkring halvdelen af børnene, der er mødt op.

-Med masser af snilde og kreativitet er det lykkedes ledere og dagtilbudschefer i mange kommuner at gøre plads til langt de fleste af de børn, hvor forældrene har udtrykt et behov for at få dem afsted i dagtilbud og skoler. Men meldingen fra kommunerne er også meget klart, at kapaciteten langt de fleste steder er udnyttet til det yderste. Det gælder både i forhold til de fysiske rammer og personaleressourcerne. Med yderligere genåbning vil vi med de sundhedsmæssige retningslinjer, der gælder, ikke have plads til alle børn,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

-Her i den første uge har vi set, at det pt. kun er omkring halvdelen af forældrene, der har bedt om en plads i et genåbnet dagtilbud. VI forventer, at flere vil melde om behov for en plads i den kommende uge, i takt med at flere begynder at arbejde igen. Og så begynder rammerne at være alvorligt udfordret. Der er allerede flere kommuner, der er i problemer.

Yderligere genåbning giver udfordringer

På skoleområdet er fremmødet af elever mellem 80-90 pct., hvilket ikke er langt fra niveauet for almindeligt fravær. Her er meldingen også, at man pt. bruger al tilgængelig kapacitet i forhold til personale og kvadratmeter for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

-Lige nu er det fx meget svært at se, at der kan blive plads til 6.-10. klasserne på skolerne, simpelthen fordi deres lokaler og fælleslokaler er optaget af de mindre klasser, siger Jacob Bundsgaard.

Skriv et svar