Danmark beskylder Rusland for destruktivt hacker-angreb

people typing on keyboards

Rusland står bag destruktivt cyberangreb mod satellitudstyr fra virksomheden Viasat i forbindelse med invasionen af Ukraine, det mener de danske myndigheder, som oplyser, at man har troværdige oplysninger, der gør det muligt at sætte Rusland i forbindelse angrebet, der fandt sted den 24. februar.

Under de indledende faser af Ruslands invasion af Ukraine blev det amerikansk-ejede satellitfirma Viasat udsat for et destruktivt cyberangreb. Angrebet var rettet mod udstyr forbundet med en såkaldt KA-SAT satellit og havde til formål at ramme de ukrainske væbnede styrkers kommunikationskanaler. Angrebet efterlod tusindvis af ukrainere uden internet og havde derudover væsentlige følgeskader i en række andre europæiske lande. Der rapporteres bl.a. om titusindvis af europæere uden internet, ligesom op imod 5.800 vindturbiner i Centraleuropa blev påvirket. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om, at Danmark har været ramt.

Danmark vurderer sammen med EU og en række nære allierede, at Rusland stod bag cyberangrebet, og at Rusland var velvidende om, at angrebet også ville have destruktive konsekvenser uden for Ukraine.

Angrebet fordømmes “på det skarpeste” og der fremsættes krav om at Rusland “omgående [bør] stoppe sin ulovlige invasion af Ukraine”, som det hedder i en pressemeddelelse.

-Det her angreb udstiller endnu engang Ruslands totale mangel på respekt for internationale regler og normer. Og det understreger med al tydelighed, hvorfor vi skal styrke det internationale samarbejde om at bekæmpe cybertruslen. Angrebet havde betydelige konsekvenser, ikke bare i Ukraine, men også i flere EU-lande. Det er komplet uacceptabelt. Danmark har fra start arbejdet for de hårdest mulige sanktioner mod Rusland, og det bliver vi ved med. Ruslands hensynsløse brug af cybervåben mod kritisk infrastruktur i Ukraine fortjener at blive mødt med international fordømmelse. Derfor går vi ud og attribuerer, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Han bakkes op af forsvarsminister Morten Bødskov (S):

-Målet for russiske cyberangreb på Ukraine den 24. februar var kritisk satellitudstyr, der betød at satellitbaserede kommunikationskanaler til det ukrainske forsvar blev lammet, ligesom cyberangrebet havde følgeskader for flere EU-lande. Jeg tager på det kraftigste afstand fra Ruslands ageren. Ruslands koordinerede og destruktive cyberangreb forud for invasionen af Ukraine understreger, at cyberangreb anvendes aktivt og strategisk i moderne krigsførelse, selvom truslen og konsekvenserne af et cyberangreb ikke altid er synlige for offentligheden. Cybertruslen vokser hastigt i disse år, og det stiller markante krav til vores cyberforsvar, da truslen er vedvarende og kan forvolde stor skade på vores kritiske infrastruktur med fatale konsekvenser til følge.