COVID-19 anerkendes som arbejdsskade

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet skal give klarhed om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning så medarbejdere kan være trygge ved, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de bliver smittet med COVID-19 på arbejdet.

– Det er meget trist, at en ansat på Bispebjerg Hospital er død af coronavirus, og mine tanker går til de efterladte og kollegerne. Og denne ulykkelige situation viser, hvorfor det er så vigtigt, at medarbejdere er godt beskyttet. Vi skal værne om dem, der i de her dage yder en ekstraordinær indsats i vores fælles kamp mod coronavirus. Medarbejdere skal have tillid til, at der bliver taget hånd om dem, hvis de i deres arbejde bliver smittet, og derfor har det været afgørende for mig, at der hurtigt er sendt en klar vejledning ud på området, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) 

– Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Arbejder man fx på en intensiv afdeling på et hospital, er der stor risiko for at blive smittet. Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, men er man i frontlinjen på et sygehus, er det meget sandsynligt, man kan være blevet smittet der. Det skal der tages hensyn til i sagsbehandlingen, og det er det, som vi understreger med vejledningen.

Det fremgår af vejledningen, at:

Ifølge vejledningen kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører , der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet positiv for COVID-19. Og så fremgår det af vejledningen, at myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19.

Skriv et svar