Aftale om forældrebetaling i dagtilbud

Child Small Child Sand Play

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner, dagplejer, SFO’er og klubber.

Kommuner og private tilbud står lige nu over for en stor og vigtig opgave med genåbningen af dagtilbud, SFO og klubber, og der bliver arbejdet hårdt for at få en ny og anderledes hverdag til at fungere. Erfaringerne fra de første dage af genåbningen viser, at en række kommuner og tilbud er klar til at tage imod børnene, mens andre har brug for lidt længere tid til at komme på plads.

Det er vigtigt, at der fortsat er et stærkt velfærdssamfund på den anden side af COVID-19. Med aftalen er partierne enige om, at regeringen skal sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre, herunder reduktion i forældrebetaling, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020, vil ikke blive kompenseret.

Aftalepartierne har stor forståelse for, at nogle familiers økonomi er blevet hårdt ramt under krisen, for eksempel fordi den ene eller begge forældre har mistet deres arbejde eller er sendt hjem uden løn. Økonomisk trængte familier kan hurtigt få et økonomisk fripladstilskud, der helt eller delvist kan fjerne forældrebetalingen.

Fripladstilskuddet er et sikkerhedsnet for familierne, som sammen med øvrige hjælpepakker kan hjælpe med at holde hånden under de økonomisk mest trængte familier. Aftalepartierne vil i denne forbindelse understrege vigtigheden af, at kommunerne behandler de indkomne ansøgninger hurtigt, så familierne kan få de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned.

-Kommunerne står med en kæmpe opgave i de her dage. Børnehaver og vuggestuer skal åbnes, samtidig med at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det går mange steder rigtig godt, men særligt i byområder hvor pladsen er trang, mangler man lidt endnu. Her vælger nogle kommuner at reducere forældrebetalingen, og det vi gør med aftalen her er at slå fast, at de omkostninger som kommunerne har skal indgå i forhandlingerne om den kommende økonomiaftale. Det glæder jeg mig over, at et samlet folketing står bag, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun suppleres af Venstres børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby:

-Med aftalen sikrer vi, at hverken kommuner, private institutioner eller frie grundskoler står tilbage med en kæmpe ekstraregning på grund af COVID-19-krisen, og vi sørger for, at familierne ikke skal betale for en institutionsplads, de ikke har til rådighed eller en madordning, der er afløst af madpakker. Det har været vigtigt for Venstre, at staten skulle give en økonomisk hjælp til kommuner og forældre, og selv om aftalen ikke indeholder alt det, vi har ønsket fra de blå partiers side, så er det bedre end ingen hjælp, derfor bakker vi op om aftalen.

Aftalepartierne er også enige om, at aftalen om økonomisk hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler med flere, der blev indgået den 1. april forlænges frem til den 11. maj 2020.

Aftalen indeholder blandt andet et tilskud på 1.000 kr. per uge per elev til reduktion af forældre-/deltagerbetaling til kostskoletilbud, der er lukket. Tilskuddet i den oprindelige aftale vedrørte 1. april til 30. april.

Skriv et svar