Aftale om næste genåbningsfase på plads

Det bliver slut med mundbind efter sommerferien og dem, som ikke har skulle møde frem på deres arbejdspladser under nedlukningen, skal nu gradvist tilbage.

Det er bare et par af punkterne i en aftale om genåbning, som Regeringen har indgået sammen med Folketingets partier i nat, som udover de allerede tidligere indgåede aftaler om bl.a. at hæve det indendørs forsamlingsforbud fra 25 personer til 50 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves fra 75 personer til 100 personer bl.a. indeholder følgende åbninger fra 21. maj:

  • Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Derudover åbner musik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.
  • Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende
    tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer, legeog badelande mv.
  • Aftenskoler. Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte
    kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

Det betyder, at alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet herefter vil være åbne med de restriktioner, smitteforebyggende tiltag mv., der gælder på de respektive områder.

Coronapas

Det er også aftalt, at kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Kontrollen vil efter aftale kunne varetages af andre, herunder foreningen, kommunen mv

Desuden er man enige om, at aftalepartierne til august aftaler udfasning af Coronapasset, som skal gælde når alle voksne danskere er færdigvaccineret.

Mundbind

I starten af juni fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind begyndende primo juni og baseret på en forudsætning om, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle fra 16 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret.

Sundhedsmyndighederne kan fortsat komme med anbefalinger om brug af mundbind i særlige situationer.

Slut med hjemmearbejde

Der er nogle, som stadig arbejder hjemme og de skal nu tilbage på arbejdspladserne. Af aftalen fremgår det, at det skal ske i tre faser: Fra 21. maj vil der være 20% fremmøde, når alle over 50 år har opnået beskyttelse fra første vaccinestik vil der være 50% fremmøde og pr. 1. august vil der være 100% fremmøde – hvis ellers vaccineplanen holder.

:NB: