Konflikt udskudt – skal stemme om mæglingsforslag

En konflikt, som Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet har varslet til at starte på fredag, er nu udskudt.

Det er sket efter Forligsinstitutionen tirsdag fremlagde et mæglingsforslag for sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner. Både arbejdsgivere og fagforeninger har tilsluttet sig mæglingsforslaget, der nu skal til afstemning blandt medlemmerne af de to fagforeninger.

Med mæglingsforslaget tilslutter Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne i Danske Regioner og KL sig Fagbevægelsens Hovedorganisation FH’s forslag om, at regeringen skal nedsætte en komite, aom skal se på lønstrukturer i den offentlige sektor.

-Vi gik til forhandlingerne med to krav; at få større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne i OK21 og med ønsket om at gøre op med mere end 50 års lønefterslæb. Selv om vi kæmpede hårdt ved forhandlingsbordet, har vi ikke fået flere penge til sygeplejerskerne her og nu. Men vi har fået noget, som jeg mener er meget vigtigere: Vi har fået indledt et reelt opgør med sygeplejerskernes og andre af velfærdsprofessionernes lønefterslæb. Og det er en fælles fagbevægelse, som står bag forslaget til regeringen. Det er en milepæl, som har store perspektiver, for aftalen markerer begyndelsen på at få os ud af den trædemølle, vi har trampet rundt i siden 1969 på grund af Tjenestemandsreformen”, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen til DSR’s hjemmeside.

Forligsaftalen omfatter også forbedringer på fire konkrete områder oven i de oprindeligt aftalte, generelle lønforbedringer på 5,02 procent ved de fælles overenskomstforhandlinger.

Det drejer sig om en aftale om introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker i regionerne, en aftale om at se på stillings- og ledelsesstrukturen for sygeplejefaglige ledere i regionerne, så sygeplejersker og læger fortsat har en ligeværdige ledelses- og ansvarsfordeling i afdelingerne, en aftale om at drøfte overenskomstdækning af kommunale sygeplejersker, der gennemfører specialuddannelsen i borgernær sygepleje og en konvertering til løn fra pension for radiograferne.