Mand dømt for trusler mod statsminister

Mandag blev en 43-årig mand fra Esbjerg idømt seks måneders ubetinget fængsel for trusler om vold mod statsminister Mette Frederiksen via Facebook.

Det skete ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg.

Den 43-årige mand blev dømt for i alt fem gange at have overtrådt straffelovens paragraf 119, der handler om trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste.

Tre af truslerne blev rettet mod statsministeren i 2022 og dermed efter, at lovgivningen på området blev strammet ved årsskiftet.
Det er således en skærpende omstændighed, hvis truslerne kan kobles til synspunkter i den offentlige debat, eller hvis truslerne har til formål at forhindre personer i at gøre brug af deres ytringsfrihed.
Som udgangspunkt skal der således ske en fordobling af strafniveauet.

Den 43-årige blev desuden dømt for at have overtrådt våbenloven ved at være i besiddelse af fem magasiner til en militær riffel. Han erkendte dette forhold.

Den 43-årige har under sagen derudover nægtet sig skyldig, men modtog dommen. Manden blev fængslet efter dom, hvilket han kærede til Vestre Landsret.