34-årig dømt for vold og voldtægt mod sin kone

Retten i Glostrup

En 34-årig afghansk statsborger er blevet idømt seks års fængsel for langvarig vold og voldtægt mod sin kone. Også mandens svoger dømt for vold i sagen.

Dommen faldt torsdag ved Retten i Glostrup.

Her var den 34-årige mand tiltalt for at have voldtaget sine kone jævnligt fra 2007 og til 2020. Han var også tiltalt for i samme periode at have udsat hende for omfattende mishandling, hvor han blandt andet slog og sparkede hende, mens hun var gravid. Også mandens 29-årige svoger var tiltalt i sagen. Han var anklaget for vold mod sin søster og vold mod sine mindreårige niecer. 

Sagen kom til myndighedernes kendskab i december 2020, da kvinden med de 2 døtre flygtede på krisecenter og Københavns Vestegns Politi indledte en omfattende efterforskning af sagen. Kort efter blev manden og svogeren varetægtsfængslet i sagen.  Svogeren blev løsladt i april 2021, da efterforskningen var afsluttet.

-Det at kvinden til sidst vælger at flygte fra sin mand og fortælle myndighederne om de forfærdelige forhold hun og børnene har været under, er sammen med den omfattende efterforskning i sagen, grunden til at det ender med dom, siger specialanklager Peter Godsk

Der skete delvis frifindelse i nogle af tiltale punkterne, bl.a. for trusler og for vold mod den yngste datter for den 34-åriges vedkommende.

Mens den 34-årige blev idømt seks års fængsel, så blev svogeren blev idømt fem måneders fængsel.

Den 34-årige mand blev desuden idømt udvisning af Danmark for bestandigt. Hans svoger, der også er afghansk statsborger, men har boet i Danmark i mere end 20 år, fik en advarsel om udvisning.

Den 34-årige mand har anket til frifindelse og hans svoger har taget betænkningstid i forhold til anke.