Yderligere 21 personer hjulpet ud af Afghanistan

Den danske evakueringsoperation og bistand til hjemrejse for tilbageværende afghanere blev afsluttet onsdag, da særlovens frist om at søge om midlertidigt ophold i Danmark for de personer, der har bistået den danske indsats i Afghanistan udløb. I alt har Danmark hjulpet 1.101 personer ud af Afghanistan.

Tirsdag lykkedes det i operationens afsluttende fase at hjælpe 21 personer over grænsen fra Afghanistan til Pakistan. 13 af dem ankom til København onsdag. De resterende otte ventes at ankomme til Danmark senere på ugen.

Af de øvrige personer med muligt beskyttelsesbehov, som det tidligere er lykkedes at komme ud af Afghanistan, og som har opholdt sig i tredjelande, er de 20 i sikkerhed i andre lande og ønsker ikke at komme til Danmark, mens 28 er blevet hjulpet til Danmark.

I alt er 1.101 personer dermed evakueret ud af Afghanistan. Af dem er 1.073 kommet til Danmark. Det samlede antal for evakuerede til Danmark ender således på 1.081 efter den planlagte ankomst senere på ugen af de tilbageværende otte i Pakistan.

Ifølge Udenrigsministeriet er samtlige personer med muligt beskyttelsesbehov nu hjulpet ud af Afghanistan på nær seks afghanere, som det ikke lykkedes at komme ud. Dette skyldes bl.a., at forholdene for grænsekrydsning har været yderst vanskelige, og at personerne har henvendt sig for sent med anmodning om hjælp til, at dette var muligt. Der er tale om tre tidligere lokalansatte på ambassaden og disses to familiemedlemmer samt en person med tilknytning til ambassaden.

Efter i går kan man ikke søge om midlertidigt ophold via særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der har bistået danske myndigheder m.v. i Afghanistan, og derfor vil myndighederne i henhold til, hvad der er politisk aftalt, ikke længere hjælpe yderligere personer ud af Afghanistan. Det er dog fortsat muligt for tidligere tolke og lokalansatte at søge om bistand under tolkeaftalen. Det vil efter en konkret og individuel vurdering af trussel og fare som følge af at have bistået den danske indsats, kunne give mulighed for en række beskyttende tiltag, herunder økonomisk støtte til lokal/regional genbosætning og i sidste instans visum til Danmark med henblik på at kunne søge asyl.

Der befinder sig fortsat omkring 40 på den såkaldte danskerliste i Afghanistan, dvs. personer med enten dansk statsborgerskab eller dansk opholdsgrundlag. De danske myndigheder vil fortsat bistå denne gruppe med konsulær rådgivning som i andre lande.

Udenrigsminister er stolt

-Jeg er stolt og lettet over, at det er lykkedes at få godt 1.100 personer ud af Afghanistan. Det er, også i international målestok, en bemærkelsesværdig bedrift som vores dygtige danske myndigheder har leveret. Udenrigsministeriet har arbejdet dag og nat på den her operation i mange måneder. Det har ikke været nemt, men nu er stort set samtlige personer fra vores lister hjulpet til sikkerhed i Danmark. Udenrigsministeriets dygtige folk fortjener den største ros. Uden deres utrættelige indsats, havde en så vanskelig operation ikke kunnet lade sig gøre, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og tilføjer:

-Operationen har været yderst vanskelig og har kun kunnet lade sig gøre på grund af dygtigt diplomatisk håndværk og et godt samarbejde med bl.a. Pakistan, Tyrkiet og Qatar. Især har samarbejdet med pakistanske myndigheder og deres handlekraft og fleksibilitet ift. transit fra Afghanistan været afgørende for operationen.