Vil undersøge udbredelse af Covid-19 med stikprøver

Myndighederne vil nu teste repræsentativt udsnit af befolningen – invitationen kommer i e-boks.

Indlednignsvis vil man foretage en pilottest, hvor 2.600 danskere indkaldes til test for antistoffer. Formålet er, at give en første indikator for, hvor stor en andel af befolkningen, der har været smittet med COVID-19 samt sikre, at setuppet for stikprøverne give valide resultater.

Invitationerne til de udvalgte danskere er sendt ud via e-boks, eller brev, og testene begynder fra på mandag.

-Vi har i Danmark gennemført en omfattende udvidelse af testkapaciteten, og vi har behov for data på, hvor udbredt COVID-19 er og har har været i Danmark Derfor vil den repræsentative undersøgelse, som kan give pålidelige data for dette, fremadrettet blive en helt central del af beslutningsgrundlaget for de sundhedsfaglige og politiske beslutninger vi i den kommende tid vil træffe som led i epidemibekæmpelsen, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Test for både aktuelt smitte og overstået smitte

Når resultaterne af pilottesten foreligger, vil designet af undersøgelsen blive justeret på baggrund af de erfaringer, der er opnået i de indledende faser.

På sigt vil de medvirkende i undersøgelsen blive udtrukket tilfældigt fra hele den danske befolkning på baggrund af CPR-registeret. Borgerne inviteres via e-Boks eller brev. Testene vil så vidt muligt blive foretaget på Testcenter Danmarks faciliteter, hvilket vil sige i de testtelte, der er sat op i 16 byer i Danmark.

-Jeg vil gerne opfordre alle, der modtager en invitation, til at deltage i undersøgelsen. Det er vigtigt, at vi får et retvisende billede af, hvordan epidemien har ramt Danmark. På den måde bliver vi klogere på epidemiens udvikling, hvilket er en vigtig forudsætning for, at vi kan genåbne vores samfund på en kontrolleret og tryg måde, siger sundhed- og ældreminister Magnus Heunicke.

Testenen kan bruges til at se både hvor stor en del af befolkningne, der aktuelt er smittet eller har været smittet og til at se, hvor hurtigt epedemien breder sig i befolkningen.

Skriv et svar