Udenrigsminister Jeppe Kofod på besøg i Ukraine

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har søndag besøgt den ukrainske kontaktlinje for at understrege Danmarks støtte til Ukraines suverænitet.

Udenrigsministeren har blandt andet mødt de ukrainske generaler, som leder de militære operationer i det østlige Ukraine og talt med nogle af de soldater, der fra forreste geled forsøger at beskytte Ukraines grænse.

Rusland har stationeret op mod 100.000 soldater tæt ved den ukrainske grænse, hvilket giver anledning til bekymring, ikke blot i Ukraine, men også i resten af Europa og hos forsvarsalliancen NATO.

-Ruslands trusler og aggressive adfærd mod Ukraine er fuldstændig uacceptabelt. Det er i direkte strid med folkeretten og traktater for europæisk sikkerhed, som også Rusland har tilsluttet sig. Det er ene og alene det ukrainske folk, der skal bestemme Ukraines fremtid. Derfor er det så vigtigt, at vi står sammen med ukrainerne. Og står fast på deres ret til at være et frit og selvbestemmende land inden for egne grænser. Det skal andre ikke kunne gøre sig til herre over – heller ikke Rusland. Derfor er jeg i Ukraine i dag. For at stå sammen med ukrainerne i solidaritet, for at lytte til deres bekymringer og håb for fremtiden og for at yde konkret dansk støtte til den vigtige indsats for deeskalering i Østukraine. Europa er ikke sikker, før Ukraine er sikker, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Udenrigsministerens besøg sker efter en uge med møder i blandt andet NATO-Rusland Rådet og OSCE, hvor man sammen med Rusland har afsøgt mulige diplomatiske spor, der kan nedtrappe situationen. Danmark er åben for en konstruktiv dialog med Rusland. Samtidig har Danmark gjort det klart, at det militære pres på Ukraine er helt uacceptabelt, og man ikke vil gå på kompromis med de fundamentale principper i den europæiske sikkerhedsorden og folkeretten, som også Rusland har forpligtet sig til.

Ny dansk støtte til minerydning i det østlige Ukraine

Turen indebar også et besøg hos Dansk Flygtningehjælp, som står bag en række minerydningsprojekter i det østlige Ukraine. Her annoncerede udenrigsministeren, at regeringen har besluttet at give et nyt bidrag på 4 millioner kroner til stabiliseringsindsatser, herunder netop minerydning ved den ukrainske kontaktlinje.

-Mange års konflikt har efterladt et stort antal usprængte miner i det østlige Ukraine. Det giver store problemer for lokalbefolkningen. Både fordi det er livsfarligt at bevæge sig rundt flere steder, men også rent økonomisk fordi minerne er gravet ned i landbrugsjord. Derfor ligger der et stort arbejde i at få fjernet de her miner, og jeg er glad for, at vi fra dansk side kan hjælpe ukrainerne med at få fjernet de her skjulte dødsfælder i jorden, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Den danske støtte vil blandt andet gå til, at lokale mænd og kvinder bliver uddannet til at rydde minerne på forsvarlig vis. Støtten til blive udmøntet gennem Dansk Flygtningehjælp.