Claus Hjort Frederiksen sigtet: Røbede tophemmeligt samarbejde

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er blevet sigtet for at have afsløret hemmeligheder om efterretningsarbejde.

Claus Hjort Frederiksen er sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 109. Den lyder:

“Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.
Stk. 2. Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.”

Den tidligere forsvarsminister har i interviews bekræftet at Forsvarets Efterretningstjeneste og NSA havde en aftale om tapning af internetkabler i Danmark. Det skete blandt andet i Jyllands-Posten i september 2020 og senest i den 20. december sidste år i TV2 News programmet “Lippert”.