To syriske mænd dømt for menneskesmugling

To syriske mænd er ved Retten i Sønderborg hver blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel samt udvist med et indrejseforbud i seks år for menneskesmugling.

Dommen faldt torsdag i sidste uge og er den første sag i år, hvor der er rejst tiltale efter den skærpede bestemmelse i straffeloven.

De dømte er henholdsvis 40 og 43 år og begge bosiddende i Sverige.

Indsmuglingen fandt sted den 8. juni 2021 ved Kruså Grænseovergang, hvor den 43-årige mand kom kørende i en svensk indregistreret varebil, der blev taget ud til kontrol af toldere fra Toldstyrelsen.

Ved kontrollen fandt tolderne tre syrere, to voksne mænd og en dreng, der var gemt i bilens kølerum bag flamingokasser med is og fisk.

Den 43-årige blev anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Tilsvarende blev den 40-årige mand, der befandt sig i en svensk indregistreret varebil, der var følgekøretøj med bagage m.m., anholdt.

De to tiltalte blev dømt i henhold til anklageskriftet. Og retten var dermed enig i, at der var tale om menneskesmugling i henhold til den skærpede bestemmelse i straffeloven (§ 125 a -red.), da menneskesmuglingen foregik med vinding for øje og under særligt skærpende omstændigheder.

Den 43-årige erkendte i retten, at han havde overtrådt udlændingeloven ved at bistå de tre personer med ulovlig indrejse, men nægtede, at der havde været tale om den skærpede bestemmelse i straffeloven, hvor strafferammen er væsentligt højere.
Den 40-årige nægtede sig skyldig under retsmødet.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er tilfreds med dommen.