Arbejdsretten til sygeplejerskerne: Normaliser arbejdet

Sygeplejerskerne skal normalisere arbejdet – det har Arbejdsretten besluttet.

Dansk Sygeplejeråd var i dag indkaldt til Arbejdsretten på foranledning af Danske Regioner på grund af sygeplejerskernes arbejdsnedlæggelse rundt omkring i landet den seneste uge.

Arbejdsnedlæggelserne er kommet i kølvandet på Folketingets indgriben, der satte en stopper for sygeplejerskernes 10 uger lange strejke.

Arbejdsretten forholdte sig til, at Danske Regioner har stillet krav om, at arbejdsnedlæggelserne ophører og at der bliver pålagt de strejkende sygeplejersker en bod.

Arbejdsretten pålagde de medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som har deltaget i arbejdsnedlæggelserne, at de skal genoptage arbejdet og holde dette normaliseret. Spørgsmålet om bod er blevet udsat til senere behandling.