SF er ude af regeringsforhandlingerne

Socialistisk Folkeparti har i dag forladt regeringsforhandlingerne.

Det oplyser partiets formand, Pia Olsen Dyhr på sin Facebookside.

Her skriver hun bl.a.:

-Jeg vil gerne kvittere for nogle gode og konstruktive forhandlinger med stor lydhørhed fra alle parter, tak for det!
Vi har været enige om en del. Vi har talt os til rette på noget og kunne bøje os mod hinanden. Vi har også udviklet nye, gode ideer sammen. Til syvende og sidst har der altså bare ligget en stor portion politik tilbage på bordet, hvor afstandene alligevel har været for stor mellem os.

Om de emner, som der ikke var enighed om skriver hun “Vi har stået stejlt overfor Venstre på spørgsmålet om at tilgodese nogle af de familier, der har mindst, så der var det svært at blive enige. Og når det kommer til klima- og naturpolitik, så har Venstre har fundet SF’s krav meget vidtgående, især hvad angår landbruget. I det hele taget har det været svært at finde den rigtige sociale balance i den store tegning.”

-Kort sagt har der været for meget fokus på klassiske arbejdsudbudsreformer og skattelettelser.

Pia Olsen Dyhr skriver også, at SF ikke kommer til at være parlamentarisk grundlag for en kommende regering med Venstre og Socialdemokratiet.

-Men vi kommer til at være et konstruktivt og resultatsøgende oppositionsparti.

:NB: