Postnord skal betale ulovlig statsstøtte tilbage

Postnord skal betale knap 490 millioner kroner tilbage til den danske og svenske stat. Det er beskeden fra EU-kommissionen.

EU-Kommissionen har taget stilling til både en intern kapitaloverførsel fra PostNord til Post Danmark og til ej kapitaltilførsel på 667 millioner svenske kroner – eller knapt 490 millioner danske kroge fra den danske og den svenske stat.

Mens EU-Kommissionen godkendte den interne kapitaloverførsel på 3,5 milliarder svenske kroner, som fandt sted 8 2018-2019, så blev staternes kapitalindskud ikke godkendt.

Danmark tilførte i slutningen af 2018 267 mio. svenske kroner – knap 195 millioner danske kroner, og Sverige tilførte 400 millioner svenske kroner, eller ca. 292 mio. danske kroner.

Kommissionen mener ikke, at det skete på markedsvilkår og der var derfor tale om statsstøtte, som skulle være anmeldt som sådan.

Det betyder, at PostNord skal tilbagebetale pengene.

Overførslerne – både de interne og tilskudende – blev foretaget som led i udmøntningen af en aftale mellem den danske og den svenske regering i 2017. Aftalen blev indgået af den daværende VLAK-regering med bred støtte fra Folketingets partier. Aftalen indebar, at ejerne, den danske og den svenske stat, gav deres tilslutning til, at PostNord kunne gennemføre en gennemgribende modernisering og effektivisering af Post Danmarks produktionsapparat.