Politiet tvinger personer i isolation

De nye ændringer i epidemiloven har været i brug i to tilfælde, hvor politiet har tvunget personer i isolation.

Den 12. marts vedtog Folketinget en række ændringer i epidemiloven, som betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed på den baggrund kan påbyde enhver, som er konstateret smittet med COVID-19, eller som formodes at kunne være smittet med COVID-19, at lade sig undersøge, indlægge på sygehuset eller isolere.

Nu oplyser styrelsen, at man har gjort brug af de nye lovændringer og i to tilfælde påbudt en borger, at lade sig isolere. I begge tilfælde har man fået hjælp fra politiet til at gennemføre påbuddet.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed gives der kun påbud, hvis “det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af COVID-19, og hvis mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige for at afbøde smitterisikoen”.

Det fremgår ikke af oplysninger fra styrelsen, hvordan politiet har bistået styrelsen.

Skriv et svar