Morten Messerschmidt dømt

Dansk Folkepartis næstformand, og tidligere medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt blev i dag ved Retten i Lyngby dømt for EU-svig for godt 98.000 kr. og dokumentfalsk.

EU penge gik til DFs sommergruppemøde

Sagen handlede kort fortalt om, at Morten Messerschmidt havde ansøgt om EU-midler til at afholde et arrangment på vegne af det europæiske parti MELD og retten skulle så tage stilling til, om Messerschmidt havde haft til hensigt at opnå en uberettiget udbetaling af EU-midler, da MELD-arrangementet ikke fandt sted som oplyst til EU.

Derudover var der i sagen et spørgsmål om, hvorvidt Messerschmidt havde gjort brug af kontrakt, der ikke var underskrevet af kontraktpartneren, men derimod af en ansat i Dansk Folkeparti.

Seks måneders betinget fængsel

Det var en enig domsmandsret, som fredag kendte Morten Messerschmidt skyldig og idømt ham 6 måneders betinget fængsel. Det betyder, at han slipper for at skulle i fængsel, hvis han ikke laver ny kriminalitet i to år.

Morten Messerschmidt valgte at anke dommen til landsretten.

:NB: