Millionstøtte på vej til danske fiskere efter Brexit

fishing net with crumpled textile and buoys

I dag åbner to støttepuljer, så fiskerne får mulighed for at ansøge om ophugningsstøtte og kompensation for tabt omsætning, som en del af den økonomiske redningskrans til danske fiskere efter Brexit.

Det britiske farvel til EU skabte chokbølger gennem Europa, og Brexit har haft store konsekvenser for det danske fiskeri – bl.a. ved en reduktion af danske fiskekvoter.

I december sidste år blev regeringen og samtlige partier i Folketinget derfor enige om en politisk aftale, der fordeler 1,3 mia. kr. fra EU’s såkaldte Brexit-reserve til fiskerierhvervet.

Nu åbner to af puljerne under Brexit-reserven, nemlig en ordning til ophugning og ombygning af fiskefartøjer på samlet 204,4 mio. kroner og en ordning for kompensation for tabt omsætning i første kvartal 2021 på 25 mio. kroner. Danmark er blandt de første lande i EU, som er klar til at åbne større støtteordninger under Brexit-reserven.

-Brexit var et hårdt slag for dansk fiskeri. Kvoterne blev fra den ene dag til den anden færre, og det har naturligvis ramt erhvervet på indtjeningen. Sammen med et bredt flertal i Folketinget har regeringen aftalt en støttepakke til fiskere, følgeerhverv og lokalområder, som indeholder direkte kompensation til fiskerne, for de tab de har lidt. Nu gør vi klar til at sende knap 230 mio. kroner afsted, der skal sikre en bæredygtig fremtid for dansk fiskeri. Både ved kompensation til fiskerne for reduktion af fiskekvoterne og hjælp til de fiskere, der vil forlade erhvervet, så de kan gøre det nogenlunde tørskoet, siger Fiskeriminister Rasmus Prehn.

Ifølge formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, falder pengene på et tørt sted:

-Jeg er glad for, at Brexit-kompensationsmidlerne nu begynder at komme ud til fiskerne. De er længe ventede, og de falder på et tørt sted. Det kan medvirke til, at grundlaget for at drive fiskeri bliver bedre. Og så ser jeg naturligvis frem til, at kvoteværdi-kompensationsordningen, som er den væsentligste af ordningerne, også kommer på plads. Så kan fiskerne for alvor kigge fremad.

Puljerne kan søges via Fiskeristyrelsens hjemmeside.