Læk på Nord Stream 2 rørledning ved Bornholm

Der er opstået læk på Nords Stream 2-gasledningen i Østersøen i området sydøst for Dueodde på Bornholm.

Det oplyser Energistyrelsen.

Lækket har fået Søfartsstyrelsen til at udsende navigationsadvarsel og etablere en forbudszone med en radius på 5 Nm omkring rørledningen, da det er farligt for skibstrafikken.

Uden for forbudszonen er der ikke sikkerhedsrisici forbundet med lækket. Hændelsen forventes ikke at have konsekvenser for den danske forsyningssikkerhed for gas.

De relevante myndigheder koordinerer i øjeblikket indsatsen

:NB: