DR giver højere erstatning til krænkede medlemmer af pigekoret

man people woman girl

DR har besluttet at hæve torterstatningsbeløbet til 28 tidligere medlemmer af DR Pigekoret, der tilbage i tiden blev udsat for seksuelle krænkelser og ledelsessvigt gennem årtier. 

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

DR har gennem de seneste måneder afsøgt mulighederne for at fravige retspraksis på området og modtog fredag Kulturministeriets vurderinger af mulighederne. På den baggrund hæver DR beløbet fra de oprindelige 25.000 kr. til 50.000 kr., der nu udbetales til hver af de 28 kvinder.

En ekstern advokatundersøgelse, der udkom i november sidste år, viste, at medlemmer af pigekoret i gennem flere årtier havde været udsat for seksuelle krænkelser og ledelsessvigt. DR har påtaget sig ansvaret og undskyldt over for de tidligere medlemmer af Pigekoret og samtidig fik samtidig undersøgt, om DR havde et erstatningsansvar. I marts i år kom så en juridiske undersøgelse af erstatningsspørgsmålet og den viste, at DR som offentlig institution var underlagt en række begrænsninger i forhold til at udbetale erstatning, samt at erstatningsrammen for de sager, der ikke var forældede lå inden for 5.000 – 25.000 kroner. DR valgte med det samme den maksimale beløb i alle sagerne, men understregede også, at man gerne ville betale et højere beløb, hvis muligt.

Siden har Kulturministeriet vurderet spørgsmålet.

– I fredags har vi modtaget en skriftlig vurdering fra Kulturministeriet som svar på vores oprindelige henvendelse fra foråret. Det indeholder deres vurderinger af forholdene herunder også mulighederne for, at DR kan hæve erstatningsbeløbet sådan, som vi har ønsket. På den baggrund har DR’s direktion netop behandlet erstatningsrammespørgsmålet igen og besluttet, at vi hæver torterstatningsbeløbet for hver af de kvinder, der har krav på erstatning. Det hæves fra den oprindelige fastsættelse på 25.000 kr. til 50.000 kr. – altså en fordobling af beløbet, som en markering af det voldsomme svigt, kvinderne blev udsat for, siger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

Og han fortsætter:

– Vi forstår selvfølgelig godt, at ingen erstatning kan lave om på det skete – uanset beløbet. Alligevel håber vi, at det vil kunne bidrage til en slags afslutning på et meget dystert kapitel i kvindernes liv. Sammen med den uforbeholdne og dybtfølte undskyldning, som Maria Rørbye Rønn og jeg gav på vegne af DR i november, da advokatundersøgelsen blev fremlagt, viser det forhåbentlig kvinderne, at vi, der i dag har ansvaret i DR, har ønsket at se og anerkende de svigt, der er sket. Kvinderne der dengang var piger, burde aldrig være udsat for det, de blev udsat for og jeg er meget taknemlig for den tålmodighed, kvinderne har udvist i denne sag, siger Henrik Bo Nielsen i pressemeddelelsen fra DR.