København kræver medarbejdergruppe har coronapas

person holding a stress ball

Højt smitteniveau får nu Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune til at stille krav om coronapas for forvaltningens medarbejdere.

Kravet gælder bl.a. medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen, på genoptræningscentre, i aktivitetscentre og i kommunens øvrige sundhedstilbud.

-Vi tager os af nogle af de mest sårbare og udsatte københavnere, og derfor er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at beskytte dem mod den stigende smitte og samtidig undgå nedlukninger – ikke mindst i juletiden. Jeg er glad for, at Folketinget har givet os muligheden for at indføre coronapas, og den har vi straks grebet, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Kravet om coronapas vil på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område blive indført, så den enkelte arbejdsplads og ledelse kan tage de lokale hensyn, der er behov for. Kravet bliver tillidsbaseret, så der bliver ikke lavet kontrol med samtlige medarbejdere hver eneste dag. Kontrollen kan foretages på leders forlangende, for eksempel som forebyggende indsats eller via stikprøver eksempelvis ved smitteudbrud. Den konkrete kontrol bliver gennemført ud fra et hensyn til at forstyrre driften og borgerne mindst muligt.

-Når smitten er så høj, som den er nu, så kan vi ikke undgå, at der også sker smitte på plejehjemmene. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at begrænse den. Derfor er det fornuftigt med et ekstra lag af beskyttelse i form af et coronapas. Stort set alle beboere på vores plejehjem er vaccineret to eller tre gange, så vi står et bedre sted end sidste jul, men det bekymrer mig, at smitten stiger med den fart, den gør lige nu, siger Sisse Marie Welling.

Alle forvaltningens medarbejdere bliver orienteret om, hvordan det nye krav berører dem, at det er den enkelte medarbejders eget ansvar at have et gyldigt coronapas, og at det kan få ansættelsesretslige konsekvenser ikke at efterleve kravet.

Kravet om coronapas gælder fra på mandag, d. 29. november.