Indsatte skal producere værnemidler

Corona Covid  Virus Coronavirus

De indsatte i landets fængsler producerer værnemidler i form af visirer til de danske regioner.

Da COVID-19 epidemien for alvor ramte Danmark, blev fængsler og arrester ligesom resten af samfundet sat på nødblus. Produktionen i fængslerne blev stort set lukket ned med undtagelse af køkkendrift og landbrug. Men henvendelse fra en privat virksomhed, der havde sagt ja til at producere værnemidler bl.a. til Danske Regioner, blev startskudet til at genoptage produktion i fængslerne. Virksomheden manglede hænder til at imødekomme den store efterspørgsel på værnemidler og efterspurgte derfor et samarbejde med kriminalforsorgen, hvor fængslerne kunne hjælpe med at producere visirer. Og derfra gik det stærkt med at få rammerne på plads.

-I kriminalforsorgen er vi rigtig glade for at kunne bidrage til, at sundhedssektoren har adgang til de værnemidler, de har brug for under COVID-19 epidemien. Samtidig giver det rigtig god mening, at de indsatte kan være med til at hjælpe med at løse en vigtig samfundsopgave, siger chef for Koncern Resocialisering Tina Engelbrecht Ising.

Samfundssindet trives i kriminalforsorgen
Produktionen af værnemidler stiller særlige krav til hygiejnen, og derfor kan opgaven varetages uden risiko for smittespredning i fængslerne. Produktion af visirer er allerede nu startet op i det første fængsel, og flere fængsler og arrester vil blive inddraget i produktionen i den kommende tid, i takt med at virksomheden er klar til at udvide produktionen.

-I en tid som denne er det vigtigt, at vi er klar til at tænke nyt. Og man må sige, at det har medarbejderne på tværs af kriminalforsorgen har bevist, at de er. De har ydet en stor indsats for at få produktionen af visirer hurtigt i gang. Det viser for mig, at samfundssindet trives i bedste velgående også inde bag murerne i kriminalforsorgen, siger områdedirektør Anne Marie Heckscher.

Anne Marie Heckscher mener også, at mange indsatte vil opleve opgaven som meningsfuld i en tid, hvor dagligdagen i fængslet er brudt op, og mange føler en vis magtesløshed over for den situation, de befinder sig i.

Skriv et svar