Halvdelen af kommunerne er klar til at genåbne skoler og daginstitutioner

To Write School Learning The School

Omkring halvdelen af landets kommuner er klar til at genåbne de første daginstitutioner og skoler fra 15. april. Resten åbner de følgende dage.

Kommunernes Landsforening har lavet en rundspørge blandt landets kommuner og den viser, at der er forskel på, hvornår kommunerne er klar til at åbne for daginstitutioner og skoler efter påske.

Omkring halvdelen af kommunerne er klar til at slå dørene op på de første institutioner og skoler fra onsdag den 15. april. Derudover melder en række kommuner, at de er klar til at åbne torsdag den 16. eller fredag den 17., mens resten står klar fra mandag den 20. april.

-Det er en stor og meget krævende opgave at genåbne både daginstitutioner og skoler, så de lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi arbejder på højtryk i kommunerne på at levere et godt tilbud, der kan skabe trygge rammer for børn, forældre og medarbejdere. Derfor skal der også lyde en stor tak til alle dem, der i disse dage kæmper for at få rammerne på plads, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Gældende for mange af kommunerne og særligt dem, der åbner den 15. april, er, at det vil være en gradvis åbning, hvor nogle institutioner/årgange/grupper vil starte senere end den første åbningsdag.

-Der er forskel på, hvilke muligheder og udfordringer man har lokalt. Der kan fx være forskel på de fysiske rammer på den enkelte institution og på hvor meget mandskab, der er brug for. Det er også derfor, der vil være forskel på, hvornår kommunerne åbner for de forskellige tilbud. Ens for os alle er, at vi har en bunden opgave, som vi selvfølgelig tager på os og gør alt, hvad vi kan for at løse, siger Jacob Bundsgaard.

Skal sikre sundheden

Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne betyder bl.a., at forældrene som udgangspunkt ikke må aflevere børnene indenfor i daginstitutionerne, at der skal være 2 meter mellem hver elev i skoleklasserne, og at der skal vaskes hænder, når man kommer i skole og i alle frikvarterne.

-Det allervigtigste for os er, at vores børn trygt kan være i vores vuggestuer, børnehaver og folkeskoler. At forældrene kan være trygge ved at sende deres børn afsted. Og at lærere, pædagoger, ledere og andre medarbejdere kan være trygge ved at gå på arbejde. Dét er altafgørende, og det skal være på plads, før man genåbner et tilbud. Det tager tid, og den tid tager vi os, siger Jacob Bundsgaard.

En anderledes hverdag i vente

KL-formanden peger desuden på, at man som barn, skoleelev og forælder skal indstille sig på, at man vil møde en anden hverdag, end man er vant til. Fx kan der ske ændringer i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i, og i hvor mange timer, eleverne skal være på skolen.

-Det er en helt særlig tid, vi er i, og det vil også afspejle sig i det tilbud, man møder fra næste uge. Men vi lægger os alle i selen for at sikre, at der møder børnene en god dag i daginstitutionen og skolen og samtidig også er et fagligt udbytte. Men det vil være en anden hverdag end den, man kender med andre rammer og andre regler, og det skal vi i fællesskab indstille os på, siger Jacob Bundsgaard.

Skriv et svar