Folkeskolen: Elever med mange klasseskift får lavere karakterer ved afgangsprøven

Nu starter eleverne i skole igen efter sommerferien – nogle skifter klasse, og det er måske ikke første gang. En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at det kan få konsekvenser for resultatet ved afgangsprøven.

Elever med mange klasseskift får i gennemsnit lavere karakterer til afgangsprøven i 9. klasse end elever med få klasseskift.

Det er én af konklusionerne i en ny analyse fra Danmarks Statistik.

-Folkeskoleelever, der har oplevet mange klasseskift, får typisk lavere karakterer til afgangsprøven. Elever med 1-2 skift har et karaktergennemsnit til prøven på 7,5, mens elever med over 3 skift har et gennemsnit på 6,3, siger Alex Skøtt Nielsen, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Med analysen kan Danmarks Statistik for første gang belyse baggrunden hos de elever, der ofte skifter klasse. Ved at kigge på elever med 0-1 skift (stabile forløb), 2-3 skift (moderate forløb) og 4+ skift (ustabile forløb) giver analysen ny viden om forskelle mellem disse elevgrupper.

-Analysens resultater er relevante for alle, der interesserer sig for folkeskolen. F.eks. viser analysen, at både forældrenes uddannelse og indkomst kan have betydning for antallet af klasseskift, samt at antallet af klasseskift kan have betydning for elevernes videre uddannelse, siger Alex Skøtt Nielsen.

Således konkluderer analysen, at elever, hvis forældre har en høj indkomst og længere uddannelser, gennemsnitligt har færre klasseskift end elever af forældre med en lavere indkomst og uden kompetencegivende uddannelse.

Analysen viser også, at elever i folkeskolen i løbet af 0.-9. klasse typisk har ét klasseskift. Klasseskiftene sker oftest fra 0 til 1. klasse, fra 6. til 7. klasse og fra 8. til 9. klasse.