Energistyrelsen udmelder prisloft for overskudsvarme 

Loftet over de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, som en varmeforsyningsvirksomhed må indregne i priserne, ventes foreløbigt fastsat til 93 kr./GJ i 2023.

Det oplyser Energistyrelsen fredag i en pressemeddelelse.

Ny bekendtgørelse vil kunne betyde justering af prisloft

Energistyrelsen har i øjeblikket en ny bekendtgørelse om prisloft på overskudsvarme i høring med forventet ikrafttræden den 1. januar 2023. Den foreslåede bekendtgørelse fastsætter nye rammer for beregning af prisloftet, som bl.a. omfatter vægtede elpriser og inddragelse af faktiske varmeproduktionsomkostninger i fjernvarmeselskaberne. Derudover indeholder prisloftet en række fleksibilitetsmekanismer, som ikke indgår i den gældende bekendtgørelse. Det omfatter eksempelvis mulighed for at opnå et individuelt prisloft.

Da den foreslåede bekendtgørelse vil afløse den bekendtgørelse, som ovennævnte prisloft er beregnet ud fra, vil det kunne betyde, at ovenstående udmeldte prisloft for 2023 justeres efterfølgende, oplyser Energistyrelsen.