Efter advokatundersøgelse: Generaldirektør undskylder

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn undskylder nu overfor tidligere medlemmer af Pigekoret, som har været udsat for seksuel chikane og krænkelser.

DR offentliggjorde i dag konklusionerne af en advokatundersøgelse, der har kigget på seksuel chikane, krænkelser og grænseoverskridende kultur og adfærd i DR’s Pigekoret.

Undersøgelsen konkluderer, at der har været flere tilfælde af krænkende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed, bl.a. ved befamlinger, ufrivillige tungekys, seksualiserende opfordringer og hentydninger, samt groominglignende adfærd.

Desuden viser undersøgelsen, at DR’s ledelse har svigtet, bl.a. ved ikke at stoppe det, der skete.

Generaldirektøren: Det var ikke jeres skyld – det var DR’s ansvar

Det får nu DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn, til at undskylde overfor tidligere medlemmer af Pigekoret:

– Når man læser advokatundersøgelsen, får man et klart billede af det tredobbelte svigt, som de tidligere medlemmer af Pigekoret har været udsat for. For det første overskred en række voksne omkring koret klart alle grænser for, hvordan man omgås med meget unge mennesker – mest alvorligt gennem krænkende adfærd i form af seksuel chikane. For det andet var der fra DR’s side et stort svigt i forhold til ikke at skride ind over for dette, så pigekor-medlemmerne blev efterladt i den helt uacceptable og utrygge kultur, også set med datidens øjne, i alt for mange år. For det tredje blev der ikke reageret tilstrækkeligt fra DR’s side på en række af de klager, som tikkede ind, og som burde have fået alarmklokkerne til at ringe. Ej heller den allerøverste ledelse handlede på daværende tidspunkt, hvilket er stærkt kritisabelt, siger generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn og tilføjer:

-For mange af de tidligere medlemmer af Pigekoret er tiden i koret uden tvivl forbundet med stolthed, og med god grund, for de har om nogen skabt kunstneriske oplevelser for mange. Derfor er det smerteligt, at advokatundersøgelsen med al tydelighed vidner om, at der også er en skyggeside i samme periode. De mange kvinders voldsomme og triste erfaringer er nu en del af Pigekorets og DR’s officielle historie, som alle må anerkende og forholde sig til. En lang række piger har været udsat for hændelser, som ingen skulle have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt – herunder ledelsessvigt – kan kun tilskrives DR. Derfor undskylder jeg i dag på vegne af DR som institution uforbeholdent over for de tidligere medlemmer af Pigekoret og gentager meget gerne her, hvad jeg sagde på et møde i eftermiddags til de tidligere medlemmer af Pigekoret og i et brev til de tidligere medlemmer af Pigekoret, der har medvirket i undersøgelsen: Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld, det var DR’s ansvar.

Maria Rørbye Rønn takker kvinderne som valgte at komme med deres beretninger til advokatundersøgelsen, og siger, at hun er klar over, at det ikke har været uden grundige overvejelser, og at det kan vække ubehagelige minder til live igen.

-Men uden de vidnesbyrd, havde vi ikke haft det grundige og desværre triste billede, vi står med i dag, siger generaldirektøren, der også er sikker på, at flere beretninger, som bekræfter undersøgelsen, vil komme frem i den kommende tid.

– Når det handler om indsatsen mod krænkelser, er der tale om et langt og vedholdende træk, der aldrig kommer til et punktum. Den erkendelse, mener jeg, må være indtruffet hos alle gennem de seneste år. Med i det arbejde tager vi den viden og indsigt, som denne meget sørgelige sag også har tilvejebragt.

Læs også: Advokatundersøgelse: Medlemmer af Pigekoret udsat for seksuel chikane.