Bredt flertal giver fire kommuner udstrakt frihed på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

To Write School Learning The School

Regeringen har indgået de første aftaler, der skal danne grund for de såkaldte velfærdsaftaler, som skal fjerne mest muligt statslig og kommunal regulering for fire kommuners dagplejer, daginstitutioner og folkeskoler.

To politiske aftaler betyder, at medarbejdere og ledere i fire kommuner fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år.

Bag aftalerne står regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

Forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne. Der vil stadig være enkelte krav. De såkaldte hegnspæle dækker for eksempel over, at forældrebetalingsloftet i dagtilbuddene fastholdes og folkeskolen stadig skal være gratis, samt at børn og elever med særlige behov har ret til den nødvendige støtte i dagtilbuddene og folkeskolerne.

De deltagende kommuner forpligter sig til at sætte dagtilbud og folkeskoler fri fra kommunale dokumentationskrav. På dagtilbudsområdet er det Helsingør Kommune og Rebild Kommune, mens det på folkeskoleområdet er Esbjerg Kommune og Holbæk Kommune.

-Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke. Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, og jeg kan næsten ikke vente med at se, hvad de finder på derude for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre dagtilbud og skoler, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Blandt aftaleparterne er Venstre og her siger børne- og undervisnignsordfører Ellen Trane Nørby:

-Vi havde gerne set, at alle 98 kommuner havde fået mere frihed til at løse opgaverne på børne- og undervisningsområdet, for der er mange statslige og kommunale regler og bureaukrati, der i dag tager tid og laver benspænd i dagligdagen. Den socialdemokratiske regering har dog kun ønsket at give friheden til 2 udvalgte kommuner, og det er selvfølgelig bedre end ingen. Venstre bakker i den grad op om, at de nu får mulighed for at organisere børne- og undervisningsområdet på en ny måde, hvor medarbejderne mere frit kan afprøve nye idéer og bruge deres faglighed til at sikre bedre dagtilbud og undervisning. Vi er også tilfredse med, at vi i forhandlingerne har fået sikret det frie valg, så forældrene også fremover kan vælge den skole eller det dagtilbud, som passer til deres barn. Dermed bevares både de frie grundskoler og de selvejende og private dagtilbud og pasningsordninger, som vi kender dem i dag. Også elevråd og forældre/skolebestyrelserne har vi sikret mod at blive nedlagt i forsøget, og det er vigtigt for Venstre. De flere friheder til de to kommuner må nemlig ikke betyde mindre frit valg og indflydelse for den enkelte elev og forælder.

Kommunerne skal nu på tilsvarende vis vedtage en omfattende fritagelse fra eksisterende kommunal og lokal regulering for de omfattede institutioner, der omfattes af velfærdsaftalerne.

Det er ambitionen, at erfaringerne fra velfærdsaftalerne efterfølgende kan anvendes som inspiration i arbejdet med at tegne stregerne for fremtidens velfærdssamfund.