Hver tredje tvangslukkede frisør skal tilbagebetale corona-hjælpepakke

Hairdresser Scissors Hair Cut

Uklar og misvisende lov og vejledning fra myndighedernes side gør, at hver tredje frisør, som oplevede et 100 pct. omsætningsfald under tvangsnedlukningen på grund af corona-krisen, nu risikerer at skulle betale corona-kompensationen tilbage.

Da de liberale erhverv fik lov at slå dørene op igen efter fem ugers tvungen corona-nedlukning, tog frisørerne fat, for kunderne stod i kø efter at få deres frisurer tilbage. Men hvor deres ansatte blev belønnet med 50 pct. i overarbejdsbetaling for den ekstra indsats, er belønningen til de selvstændige selv, at staten nu kræver, at de betaler den kompensation, de har modtaget under tvangsnedlukningen, tilbage.

Det vil ramme hver tredje af de frisører, der mistede al omsætning under tvangsnedlukningen, viser en analyse fra SMVdanmark.

På virksomhedsguiden.dk, som er dér, virksomhederne er blevet henvist til for at finde information og ansøge om hjælpepakker, har der gennem hele perioden været følgende vejledning, udformet som spørgsmål/svar: ”Spørgsmål: Jeg har haft forbud mod at holde åbent. Kan jeg få 100 pct. kompensation? Svar: Ja, hvis din virksomhed har været omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan du få 100 pct. kompensation i netop den periode. I den resterende del af kompensationsperioden kan du få 90 pct. kompensation, dog stadig maksimalt 23.000 kr. pr. måned.”

Reglerne er skruet sådan sammen, at virksomhederne skal havde haft en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. for at få del i hjælpepakken. Men på baggrund af ovenstående vejledning fra Erhvervsstyrelsen har virksomhederne opfattet perioden, hvor de var tvangsnedlukket, som en selvstændig periode, hvor der, som det fremgår, udbetales 100 pct. kompensation. Præcis som det gælder for en anden hjælpepakke – den for faste omkostninger – som de også har kunnet søge. 

Men Erhvervsstyrelsen mener nu, at omsætningen skal være faldet i en langt længere periode end nedlukningsperioden, nemlig frem til et godt stykke ind i juni, for at få støtte. Dermed svier det til frisørerne, at de arbejdede 60 timer eller mere om ugen i perioden umiddelbart efter åbningen, fordi mange af dem nu ikke længere kan leve op til kravet om, at omsætningen skal være faldet med mindst 30 pct. over den samlede periode. Det er helt urimeligt, mener Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.

-Da frisørerne endelig fik lov at tage sig af de mange kunder, der havde ventet med længsel på at blive klippet, knoklede de løs, indkaldte ekstra mandskab, udbetalte overarbejdsbetaling og søn- og helligdagstillæg. Mange solgte hårprodukter med stor rabat for at få gang i butikken og for at hjælpe producenterne. Så deres omsætning steg, men deres overskud fra al det arbejde steg slet ikke i samme omfang. Resultatet af deres hårde arbejde er, at i mange tilfælde ender deres samlede omsætningsfald måske ”kun” på 25-27 pct., og så har de ikke længere krav på hjælpepakken og skal betale tusindvis af kroner tilbage. Vi har eksempler på frisører, der har tjent et par tusind kr. over grænsen på de 30 pct. og nu skal betale 69.000 kr. tilbage. Det er helt og aldeles urimeligt, siger Jakob Brandt.

SMVdanmark har rykket mange gange, helt tilbage fra april, for at få Erhvervsstyrelsen til at bekræfte, at den tvangsnedlukkede periode skulle forstås som en selvstændig periode præcis som med ordningen for faste omkostninger. Men styrelsen svarede først efter halvanden måned, og dér var det for sent for frisørerne at indrette sig efter de nye retningslinjer.

-Reglerne er desværre uklare og direkte misvisende, og myndighederne har ikke villet præcisere dem for os. Mine medlemmer har handlet i god tro på baggrund af den vejledning, myndighederne har givet dem. Derfor må politikerne præcisere overfor myndighederne, at vi i Danmark selvfølgelig ikke straffer virksomheder, der kommer i klemme af uklar lovgivning og ringe myndighedsvejledning og da slet ikke for at have ydet en ekstra indsats for samfundet og kunderne ved at knokle 60 timer om ugen, siger Jakob Brandt.