Hjælp til iværksættere: Ny politisk aftale letter omregistrering

Startup Start Up Notebooks Creative  - StartupStockPhotos / Pixabay

Sammen med Folketinget vil Regeringen give iværksættere bedre mulighed for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til 15. oktober 2021.

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne (IVS’erne). Det betyder, at IVS’erne nu skal omregistrere deres selskab til ApS, hvis de ikke vil blive sendt til tvangsopløsning.

Men det har vist sig at være svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kroner, som det kræver at omregistrere et IVS. Samtidig har corona-krisen gjort det endnu sværere.

Derfor har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet indgået en aftale, der skal gøre det lettere at omregistrere et IVS, så iværksættere kan fortsætte deres virksomheder. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til 15. oktober 2021.

Regeringen og Folketingets partier er desuden blevet enige om, at der skal indledes forhandlinger til efteråret om initiativer, der har til formål at styrke iværksætteriet i Danmark.

-Danske iværksættere er om nogen med til at skabe fremtidens arbejdspladser og vækst i Danmark. Det skal de blive ved med at gøre. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu har fundet en løsning, som Folketingets partier bakker op om, så danske iværksættere også i fremtiden kan skabe guld ud af gode idéer, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Helt konkret bliver det fremover muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kr., der er minimumskravet til ApS’er.

Hvis der f.eks. er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et som følge af forslaget blive omregistreret til ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kr.

Det vil lette omregistreringen for iværksætterne, der fx har lånt til opstartsinvesteringer, da der ikke længere vil være krav om, at der på bundlinjen i virksomheden er et plus på 40.000 kr. på tidspunktet for omregistreringen.

Tanken bag er, at de IVS’er, som er stiftet uden reel hensigt om erhvervsdrift, ikke vil blive omregistreret til et ApS, da det kræver et beløb af en vis størrelse at blive omregistreret. På den anden side vil de selskaber, som er stiftet med henblik på at føre deres innovative idé ud i livet, ikke blive pålagt en unødig stor byrde.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der udmønter aftalen til november.