Sikkerhedsrådet indkalder til hasteforsamling i FN’s generalforsamling

FN’s Sikkerhedsråd vedtog søndag en resolution, som indkalder FN’s 193 medlemsstater til hastemøde i generalforsamlingen for at drøfte situationen omkring Ukraine.

Ruslands stemte imod resolutionen, men 11 andre medlemmer stemte for. Kina, Forenede Arabiske Emirater og Indien undlod at stemme.

Hasteforsamlingen afholdes i dag, mandag.

Der har kun været afholdt 10 sådanne specielle hasteforsamlinger siden de blev mulige i 1950. Den seneste blev afholdt i 1982.