Europa-Parlamentet erklærer Rusland for at være en statssponsor af terrorisme

Europa-Parlamentet vedtog ondsag en resolution, der betegner Rusland som en statssponsor af terrorisme og som en stat, der “bruger midler til terrorisme”.

Vedtagelsen skete på baggrund af den seneste udvikling i krigen i Ukraine, hvor russiske styrker og deres håndlangere har begået grusomheder mod civile i Ukraine, ødelæggelsen af den civile infrastruktur og andre alvorlige krænkelser af folkeretten og den humanitære folkeret, som Europaparlementet mener udgør terrorhandlinger og udgør krigsforbrydelser.

EU kan ikke på nuværende tidspunkt officielt udpege stater som sponsorer af terrorrisme og derfor opfrodrer parlamentet i erklæringen EU og dets medlemslande til at indføre en retlig ramme og overveje at tilføje Rusland til en sådan liste.

Vil have Wagner-gruppen stemplet som terrorrister

Parlamentet opfordrer Rådet til at sætte den russiske paramilitære organisation Wagner-gruppen, det 141. særlige motoriserede regiment, også kendt som “Kadyrovitterne”, og andre russisk finansierede væbnede grupper, militser og stedfortrædere, på EU’s terrorliste.

Samtidig opfordrer Parlamentet til yderligere isolation af Rusland international – også når det gælder Ruslands medlemskab af internationale organisationer og organer som f.eks. FN’s Sikkerhedsråd. MEP’erne ønsker også, at de diplomatiske forbindelser med Rusland reduceres, og at EU’s kontakter med officielle russiske repræsentanter holdes på det absolutte minimum, og at russiske statstilknyttede institutioner i EU, der spreder propaganda over hele verden, lukkes og forbydes.

Desuden opfordrer Parlamentet til hurtigt at afslutte Rådets arbejde med en niende sanktionspakke mod Moskva. MEP’erne ønsker også, at EU-landene aktivt forebygger, efterforsker og retsforfølger enhver omgåelse af eksisterende sanktioner og sammen med Europa-Kommissionen overvejer mulige foranstaltninger mod lande, der forsøger at hjælpe Rusland med at omgå de restriktive foranstaltninger, der allerede er indført.

Beslutningen blev vedtaget med 494 stemmer for, 58 imod og 44 hverken for eller imod.