Vil stoppe sygeplejerskekonflikten – Regeringen laver lovindgreb

photo of woman lying in hospital bed

Den socialdemokratiske regering vil nu stoppe sygeplejerskekonflikten med et lovindreb.

Onsdag eftermiddag var både Dansk Sygeplejeråd og Kommuner og regioner indkaldt til møde med beskæfteligelsesminister Peter Hummelgaard, for at forklare hvordan situationen ser ud i den verserende konflikt. Her kom det frem, at ingen af parterne umiddelbart så en løsning i horisonten.

Bagefter blev folketingets partier indkaldt til møde med regeringen for at drøfte situationen. Her kom det frem, at Regeringen bede Folketinget om at afslutte konflikten på sygeplejerskeområdet ved lovindgreb, som skal hastebehandles.

Konflikten på sygeplejerskeområdet snart varet i ti uger og det har haft konsekvenser for sundhedsvæsnet, hvorfor den socialdemokratiske regering altså nu vil have stoppet konflikten – allerede fra på lørdag.

– Strejken har nu varet i snart ti uger, hvilket er den længste konflikt i nyere tid. Konsekvenserne for vores sundhedsvæsen er nu så alvorlige, at der skal handling til. Regeringen mødtes tidligere i dag med parterne i konflikten, som meget klart meldte ud, at de på ingen måde kan se en aftale nærme sig. Derfor ser regeringen heller ingen vej uden om at bede Folketinget om et lovindgreb, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som mener, at Folketingets partier skal vise ansvar, som han kalder det, ved at gribe ind ved lov.

-Jeg håber, at Folketingets partier vil tage ansvar og støtte lovindgrebet, så vi hurtigst muligt kan få afsluttet konflikten. Vi arbejder efter, at lovforslaget allerede kan træde i kraft på lørdag. Det giver gode forudsætninger for, at sundhedsvæsenet hurtigt kan komme op i fuld gear igen og få indhentet nogle af de mange udskudte behandlinger og operationer – til gavn for patienterne.  

Også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ser frem til, at et lovindgreb kan standse sygeplejerskernes strejke:

 Situationen på hospitalsgangene og operationsstuerne er alvorlig, og det bliver værre, jo længere konflikten fortsætter. Puklen af udskudte behandlinger og operationer bliver kun større. Det er selvfølgelig uholdbart for den enkelte patient.  

– Heldigvis er det ikke gået ud over akutte operationer og behandlinger, men som konflikten løber og udvides breder udfordringerne sig til alle dele af sundhedsvæsenet. Derfor er det på tide at få sundhedsvæsenet tilbage på fuld kraft, siger Sundhedsministeren.

Regeringen fremsætter sit lovforslag i morgen torsdag og forventer at loven træder i kraft lørdag.