Region Hovedstadens hospitaler får skærpede besøgsrestriktioner

Doctor Medical Medicine Health

Nu kommer der restriktioner på antal besøgende på Region Hovedstadens hospitaler. Det betyder, at det kun er ét medlem af den nærmeste familie, der må besøge eller ledsage på hospitalerne. Der gælder dog andre regler for børn og kritisk syge.

Tirsdag modtog Region Hovedstaden et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om straks at indføre restriktioner på antal besøgende på regionens hospitaler. Det betyder, at du kun må få besøg af én af dine nærmeste pårørende, ligesom du højst må tage én ledsager med, hvis du f.eks. skal til undersøgelse eller ambulant behandling. For børn og unge gælder det dog, at de gerne må tage to pårørende med.

Ved kritisk sygdom er det muligt at få besøg af mere end én pårørende.

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at alle besøg så vidt muligt skal foregå udendørs.

Lokal vurdering

Restriktionerne tages i brug for at forhindre trængsel og unødig smittespredning af corona-virus. Du kan altid tage fat i den lokale afdeling på hospitalet, hvis du er i tvivl om, hvem du må tage med eller få besøg af. Det er alene den enkelte afdeling, der vurderer, om en patients tilstand er kritisk nok til at vedkommende må få besøg af flere end én pårørende.

– Situationen med coronasmitte i Hovedstadsområdet er desværre ganske alvorlig,og derfor kommer der restriktioner på besøg for hospitalerne nu. Vi har en særlig opgave i at holde smitte med corona ude af vores hospitaler, så både patienter og medarbejdere kan føle sig trygge ved undersøgelser og behandlinger fremover. Jeg har stor forståelse for, at det er svært ikke at kunne få besøg frit, når man er indlagt, men lige nu har vi et fælles ansvar for at mindske smittespredningen mest muligt. Jeg håber dog snart vi kan åbne vores hospitaler igen, da pårørende udgør en vigtig ressource i behandlingen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Løbende justeringer

De nye restriktioner træder i kraft med det samme og gælder indtil videre. Restriktionerne vil blive tilpasset løbende i takt med, at smittetrykket ændrer sig, og kan således både lempes eller strammes yderligere.