Regeringen indfører krav om mundbind i den kollektive trafik i flere områder

Sundhedsmyndighederne har konstateret en væsentlig stigning i antallet af smittede med Covid-19 i Silkeborg Kommune. Det indikerer, at det aktuelle udbrud i Midtjylland ikke kan isoleres til Aarhus Kommune. Transportministeren og sundheds- og ældreministeren har som ekstra tiltag besluttet at udvide kravet om at bruge mundbind i den kollektive trafik til, ud over Aarhus, at gælde Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens Kommune.

– Der en risiko for, at rejsende til og fra Aarhus kan sprede smitte til de omkringliggende kommuner. Det kan vi allerede se med den bekymrende udvikling i Silkeborg. Ved at udvide kravet om mundbind i kollektiv trafik til et sammenhængende område af østjyske kommuner, håber vi at være med til at begrænse sådan en spredning, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Kravet om at bære mundbind vil være gældende i alle Midttrafiks lokal- og regionalbusser, herunder også X-busser, og i alle fjernbusser der har stop i det pågældende område (de seks kommuner). Kravet vil være gældende i disse ruters fulde længde. Det betyder, at hvis en busrute kører til eller fra området, eller igennem området og videre, så vil kravet også være gældende, når bussen kører i en anden kommune – også for passagerer, der ikke skal til en af de omfattede kommuner. Transportministeren vil bede Midttrafik og fjernbusoperatørerne om at hjælpe ved at informere kunderne, herunder sætte skilte på busserne, der kører pågældende ruter, så passagererne ikke er i tvivl.

Kravet vil også være gældende for al flextrafik i området. Endvidere vil kravet være gældende for alle skolebusser og alle letbaner, ligeledes i ruternes fulde længde.

Kravet om brug af mundbind gælder også for togpassagerer i det pågældende område. Det betyder, at alle passagerer på tog, der kører i området, skal være iført mundbind. Når et tog kører ind i området, skal passagererne være iført mundbind, når de når til den første station. Hvis en rejsende fx kører fra Vejle til Skanderborg, skal denne således være iført mundbind, inden toget når til Horsens, som er den første station på rejsen i området.

Togpassagerer, der rejser igennem området, men ikke står af toget – fx rejsende med lyntoget fra København til Aalborg – skal påføre sig mundbind ved den første station i området, hvor toget stopper (Horsens) og kan tage det af efter sidste station i området (Aarhus).

– Jeg vil gerne understrege, at reglerne ikke erstatter myndighedernes generelle anbefalinger. Derfor er det stadig vigtigt, at alle bruger deres sunde fornuft, passer på sig selv, og ikke mindst passer på medpassagererne. Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt, tag cyklen på kortere strækninger, og vigtigst: Hold afstand, husk den gode håndhygiejne, og hav et med mundbind i tasken, siger transportminister Benny Engelbrecht.