Pylonfod trukket ud i Storstrømmen

Søndag blev den 12.000 tonstunge pylonfod til den nye Storstrømsbro blev i dag sejlet ud i Storstrømmen, hvor den senere skal sænkes på havbunden.

Entreprenøren SBJV og Vejdirektoratet har ventet en uge på de rette vejmæssige forhold til at sejle b fundamentet til broen ud i Storstrømmen kunne begynde. En kompleks opgave, der kræver roligt vejr i 2½ døgn.

Fundamentet skal placeres i midten af linjeføringen på den kommende bro, og det er en af de største milepæle på projektet, fortæller Niels Gottlieb, der er projektchef i Vejdirektoratet.

-Vi har ventet en god uges tid på dette moment, så det var godt endelig at se prammen forlade kajen og begynde rejsen mod det sted fundamentet skal sænkes, siger Niels Gottlieb.

Uhyre stor koncentration

Søndag morgen ved 8-tiden begyndte fire slæbebåde at trække prammen – som fundamentet står på – ud af Vordingborg Havn og omkring syv timer senere nåede fundamentet sit første stop på rejsen. På 21 meters havdybde blev prammen forankret til fire tunge ankerblokke på havbunden.

Næste led i operationen er at prammen fylder sine ballasttanke med vand, sænker sig og frigør fundamentet fra prammen. Derefter fører slæbebåde fundamentet ud til sænkningsstedet.

-Mandskabet arbejder under uhyre stor koncentration, fordi både vind og vejr påvirker processen, men går det som planen ser ud nu, vil fundamentet blive gjort fri af prammen mandag og tirsdag kan vi så afslutte sænkningen, siger projektchef Niels Gottlieb.