Nyt overenskomstforlig for 195.000 statsansatte

Skatteminister Morten Bødskov er sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne blevet enige om et overenskomstforlig for statens 195.000 medarbejdere.

elvom coronakrisen har skabt et vanskeligt bagtæppe for overenskomstforhandlinger, er det lykkedes parterne at opnå enighed om et 3-årigt overenskomstforlig. Forliget indeholder en økonomisk ramme på 6,75 pct., der giver en lønstigning på 4,42 pct. til medarbejderne i staten over de næste tre år. 

-På trods af de svære omstændigheder, som coronakrisen har bragt med sig, er vi lykkedes med at levere et godt resultat inden for rammerne af den danske model. Vi varetager som parter forskellige interesser, men vi har haft et tillidsfuldt og konstruktivt forløb og vi er enige om vores fælles ansvar for at understøtte velfungerende arbejdspladser i staten. Det vil vi arbejde sammen om i et partnerskab, der skal understøtte den fortsatte udvikling af attraktive statslige arbejdspladser, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Med forliget får medarbejdere, der er fyldt 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af medarbejderens løn. Seniorbonussen indføres som en fleksibel ordning, der betyder, at medarbejderen i stedet kan vælge at få to seniordage om året eller at få konverteret seniorbonussen til pension. 

-Seniorer skal blive ved med at være en aktiv, kvalificeret og efterspurgt arbejdskraft. Med resultatet sender vi et stærkt signal til både seniorerne og arbejdspladserne om, at seniorerne udgør en værdifuld arbejdskraft i staten, som vi skal gøre en indsats for at udvikle og fastholde, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Overenskomstresultat sendes til afstemning hos de faglige organisationer, og vil, hvis det tiltrædes, gælde fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024.