Nye tiltag skal gøre det endnu sværere at få fat i lattergas

I sommeren 2020 gjorde et flertal i Folketinget det sværere for unge mennesker at få fat i lattergas til beruselse da man indførte strammere regler for salg. Men en evaluering af loven har også vist, at dele af salget af lattergas har flyttet sig til andre kanaler. Derfor har aftalekredsen bag lattergasaftalen nu besluttet at iværksætte fire opfølgende tiltag.

Med loven blev det forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år og at sælge mere end to små patroner ad gangen til private. Samtidig fik butikker, der sælger alkohol, tobak eller e-cigaretter, forbud mod at sælge lattergas.

En evaluering fra Erhvervsministeriet et år senere har vist, at det er blevet sværere for forbrugerne at skaffe lattergaspatroner til beruselsesformål.

Men evalueringen viste samtidig, at der fortsat foregår handel med lattergas – blandt andet fordi dele af salget er rykket over på de sociale medier.

Derfor vil regeringen og aftalekredsen bag lattergasloven nu justere loven til med fire konkrete tiltag.

-Det har i mange år været for nemt at få fat i lattergaspatroner til misbrug og farlig beruselse. Og desværre har det haft negative konsekvenser særligt for vores unge. Med lattergaslovgivningen fik vi sat en stopper for den alt for lette adgang til lattergas, og det er rigtig godt, at loven har haft en effekt, så det er blevet sværere for unge mennesker at få fingrene i lattergas. Der er dog fortsat udfordringer, har det vist sig. Derfor er jeg rigtig glad for, at der er bred opbakning i aftalekredsen til at få lappet de huller, der er opdaget på trods af de skærpede regler. På den måde kan vi komme i mål og sørge for at skærme de unge mod misbrug samt sikre, at endnu færre danskere ender med store sundhedsmæssige skader pga. lattergas,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Fakta: Her er de fire nye tiltag:

1. Straf efter anonym myndighedskontrol: Fremover skal det være muligt at straffe virksomheder ved domstolene, når Sikkerhedsstyrelsen efter kontrol under skjult identitet konstaterer lovovertrædelser.

2. Salg på sociale medier: En del af det ulovlige salg af lattergas er flyttet fra f.eks. kioskerne til de sociale medier, herunder særligt via Snapchat. Sikkerhedsstyrelsen har derfor indledt et samarbejde med Snapchat, Facebook og Instagram om løbende at lukke profiler ned, hvor der foregår ulovligt salg af lattergas. Indsatsen har allerede båret frugt, da en lang række profiler er blevet lukket. For at sætte yderligere ind de steder, hvor der bliver solgt lattergas, og som ikke samarbejder med myndighederne, skal der fremover kunne gives påbud til sociale medier om nedlukning af profiler eller sites. Hvis de sociale medier ikke følger det, vil de få bøder.

3. Snyd med brug af CVR-numre: Fremover skal de virksomheder, der sælger lattergas til erhvervsdrivende, kontrollere, at de CVR-numre, der bliver indtastet er korrekte. Virksomheden kan leve op til det bl.a. ved at foretage krydstjek af, at det indtastede CVR-nummer passer med oplysningerne på den person, der køber (fx via CVR-registret). På den måde sikres det, at lattergas ad omveje ikke havner i forbrugernes hænder i mængder over de tilladte grænser.

4. Besiddelse af lattergas: Det bliver forbudt at besidde lattergas til beruselsesformål f.eks. i nattelivet og på ungdomsuddannelser i mængder ud over begrænsningen på to små patroner. Tidligere har det kun været forbudt at sælge. Derudover bliver det fremover forbudt at sælge lattergas til beruselsesformål, uanset hvad mængden er.

Kilde: Erhvervsministeriet.