Nu skal der turbo på vaccineindsatsen

person getting vaccinated

Flere skal vaccineres for at sikre høj immunitet i samfundet og minimere indlæggelser med covid-19 og senfølger.

4,37 millioner danskere har fået første vaccinestik, svarende til 74,7%, mens 4,03 millioner er færdigvancineret, svarende til 68,9%.

Men det er ikke nok. Regeringens mål er, at 90 procent af alle, der er inviteret til vaccination, har fået deres første stik inden 1. oktober. Derfor sættes der nu turbo på vaccineindsatsen med fem konkrete intitiativer.

Der ses i sær en stagnerende tilmelding blandt de 20-29 årige og blandt beboere i visse boligområder. Derfor lancerer regeringen en særlig indsats målrettet borgere, som endnu ikke er vaccineret. Indsatserne sker i et samarbejde mellem regioner, kommuner og sundhedsmyndighederne.

-Vaccinerne er vores bedste våben mod coronavirus, og høj tilslutning til vaccineprogrammet er en forudsætning for, at vi kan holde samfundet åbent, mens den smitsomme deltavariant stadig er i vores samfund. Desværre er der blandt de unge og i visse udsatte boligområder en lavere tilslutning til vaccinerne end i resten af befolkningen. Dette harmonerer ikke med regeringens målsætning om lighed i sundhed. Derfor iværksætter vi nu en særlig indsats for at få de sidste grupper med, så det bliver så nemt og trygt som muligt for alle at tage i mod en covid-19 vaccine, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Fakta: De 5 initiativer er:

Initiativ 1: Pop-up vaccinationssteder på alle uddannelsesinstitutioner i landet
Inden 1. oktober etableres der udkørende vaccinationstilbud på alle ungdoms- og videregående uddannelser i hele landet. Indsatsen starter de steder, hvor behovet er størst.

Initiativ 2: Pop-up vaccinationssteder i udsatte boligområder
Inden 1. oktober etableres der pop-up-vaccinationstilbud i boligområder, hvor vaccinationstilslutningen er lav.

Initiativ 3: Drop-in uden tidsbestilling på alle vaccinationssteder
På alle vaccinationssteder skal det være muligt at blive vaccineret uden forudgående tidsbestilling.

Initiativ 4: Udkørende vaccinationstilbud på udvalgte arbejdspladser
Der etableres et udkørende vaccinationstilbud på udvalgte arbejdspladser, hvor der vurderes lav vaccinationstilslutning. Det kan f.eks. være arbejdspladser med mange unge.

Initiativ 5: Oplysning
Målrettet kommunikation, kampagner og information om vaccination forstærkes. Det afdækkes yderligere, hvorfor udvalgte borgergrupper ikke lader sig vaccinere med henblik på at forstærke informationsindsatsen.

Kilde: Sundhedsministieret.