Minksagen: Barbara Bertelsen får en advarsel – rigspolitichefen fritages for tjeneste

To højtstående embedsmænd er blevet fritaget fra tjeneste, mens en får en advarsel og en bliver irettesat.

Statsministeriets departementchef, Barbara Beatrice Bertelsen, får en advarsel for sin ageren i minksagen.

Det har statsminister Mette Frederiksen (S) besluttet.

Minkkommissionen konkluderede sammenfattende i dens beretning udgivet den 30. juni i år: “Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.” På pressemødet fortalte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives – også avldyrene. Det kom efterfølgende frem, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

48-årige Barbara Bertelsen, der er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet, er ikke den eneste topembedsmand, hvor minksagen ikke får ansættelsesretlige konsekvenser. Justitsministeriets departementschef Johan Kristian Legarth vil blive irettesat, men derudover vil der ikke ske mere i den sag.

To fritaget for tjeneste

To andre topchefer slipper ikke lige så heldigt fra deres ageren i det, som er blevet kendt som “minkskandalen”. Miljøministeriets departementschef Henrik Studsgaard er blevet fritaget fra tjeneste og kan se frem til en disciplinærforfølgning og tjenstligt forhør. Samme konsekvenser får det for rigspolitichef Thorkild Fogde.

Afgørelserne er truffet af de respektive ministre på på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

:NB: