Minkkommissionen: Mette Frederiksen vildledte groft om minkaflivning på pressemøde

Torsdag kom Minkkommissionen med sin rapport om Mink-sagen.

Minkkommissionen retter med sin rapport en hård kritik af statsminister Mette Frederiksen, som finder hendes udmelding på pressemødet den 4. november 2020, hvor hun gav ordre til, at alle mink skulle aflives, for “groft vildledende”.

Ifølge kommissionen var Mette Frederiksen dog ikke klar over, at der manglede lovhjemmel, da hun gav ordren på pressemødet. Først den efterfølgende søndag, dvs. den 8. november 2020, blev statsministeren orienteret om den manglende lovhjemmel.

Barbara Bertelsen

Det er Minkkommissionens konklusion, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser for hendes medvirken til til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf. Der er ifølge kommissionen tale om en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar. Kommissionen mener dog ikke, at Barbara Bertelsen var vidende om den manglende lovhjemmel.

Rigspolitichefen reagerede ikke

Der er også kritik af rigspolitichefen Thorkild Fogede, der ifølge kommissionen ikke reagerede, da han blev gjort opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet og derfor fortsatte politiet i flere dage med, at bistå opgaven med aflivningen af de mange mink.

Desuden mener kommissionen, at rigspolitichefen med sin deltagelse på pressemøderne den 4. og 7. november var med til at give groft vildledende oplysninger til offentligheden.

Ligesom med Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, så mener kommissionen, at Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar for hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning.

Tidl. miljø- og fødevareminister Mogens Jensen. Foto: Keld Navntoft

Hård kritik af tidligere minister

Tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) får tilgengæld en hård kritik i Minkkommissionens rapport. Her forkastes hans forklaring om, at han først blev orienteret om den manglende lovhjemmel lørdag d. 7. november 2020. Kommissionen mener, at Mogens Jensen allerede blev orienteret om den manglende lovhjemmel dagen efter pressemødet, altså torsdag d. 5. november 2020. Han har derfor givet urigtige oplysninge i forbindelse med et samråd d. 11. november 2020, hvor han sagde, at han først var blevet orienteret om den manglende lovhjemmel “i weekenden”.

Kritik af ministerium

I rapporten kritiserer Minkkommissionen også Miljø- og Fødevareministeriet, der, selvom ministeriet i nogen grad var kørt ud på et sidespor af Statsministeriet og Barbara Bertelsen, havde pligt til, og skulle have sikret sig, at det ikke krævede lovhjemmel, da der på pressemødet onsdag d. 4. november 2020 blev givet ordre til aflivning af mink og lovet en såkaldt tempobonus for de minkavlere, der skyndte sig, at få deres mink aflivet.